Cambridge IGCSE Afrikaans Second Language

The Cambridge IGCSE series for Afrikaans as Second Language supports the Curriculum for the subject Cambridge IGCSE Afrikaans - Second Language (0548). The material provides all the content that needs to be covered in the last two years of study before learners write the final examination.

Cambridge IGCSE Afrikaans Tweede Taal Leerdersboek 1
Learner’s Book 1 (ISBN 9781316613580) deals with the language skills needed to become proficient in Afrikaans, namely Listening and Speaking, Reading, Summaries and Notes, Grammar and Vocabulary, and Writing. These skills are taught through ten themes, bringing their studies close to real-life situations for the learners. The CD-ROM contains essential listening texts required by learners for their studies.

Cambridge IGCSE Afrikaans Tweede Taal Leerdersboek 2
Learner’s Book 2 (ISBN 9781108400855) is divided in three sections with ample focus on exam preparation. The first section of Book 2 continues with the skills development as in Learner’s Book 1.  Cross-references to texts in Book 1 supports the fact that this series should be seen as a whole to provide everything learners will need in order to complete the qualification successfully. Section 2 provides examination papers with discussions and tips to help learners put the content in context of the exams. The third section consists of extra examination papers for further practice and consolidation. Learner's Book 2 also includes a CD-ROM with further essential listening texts.

Cambridge IGCSE Afrikaans Tweede Taal Onderwysersgids 1 / Cambridge IGCSE Afrikaans Tweede Taal Onderwysersgids 2
Teacher’s Guides are available as Cambridge Elevate Digital Editions only and consist of guidance to the teacher, all answers to activities in the Learner’s Books and contain text versions of all the listening texts provided on the CD-ROMs.

Order online

 


Cambridge IGCSE Afrikaans Tweede Taal

Die Cambridge IGCSE Afrikaans Tweede Taal is ‘n reeks wat die kurrikulum vir die Cambridge International Examinations Cambridge IGCSE Afrikaans - Second Language (0548) ten volle ondersteun. Die materiaal bied al die inhoud wat leerders in die laaste twee jaar van hul studies moet dek voordat hulle die finale IGCSE eksamen kan skryf.

Leerdersboek 1  behandel die taalvaardighede wat leerders benodig om vlot in Afrikaans te kan kommunikeer. Hierdie vaardighede sluit in Praat en Luister, Leesbegrip, Aantekeninge en Opsommings, Taal en Woordeskat, en Skryfwerk. Hierdie vaardighede word deur middel van tien temas behandel wat die inhoud nader aan die leerders se leefwêreld bring.

Leerdersboek 2 is in drie afdelings verdeel met spesiale fokus op eksamenvoorbereiding. Die eerste afdeling bou voort op die vaardigheidsontwikkeling van Leedersboek 1. Kruisverwysings na Boek 1 ondersteun die feit dat hierdie reeks as ‘n geheel saamwerk om aan leerders alles te bied wat hulle benodig om die IGCSE kwalifikasie suksesvol te voltooi. Afdeling 2 voorsien eksamenvraestelle met besprekings en wenke om leerders te help om die inhoud binne konteks van die eksamen te plaas. Die derde afdeling bestaan uit eksamenvraestelle vir verdere oefening en vaslegging van die werk.

Die Onderwysersgidse is aanlyn beskikbaar by www.cup.co.za en bevat wenke vir die onderwyser, antwoorde vir al die aktiwiteite in the Leerdersboek, sowel as weergawes van al die luistertekse wat op die CD-ROM opgeneem is.