Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge e tla ba sesebediswa sa referense sa bohlokwa haholo deskeng ya moithuti e mong le e mong, se tshehetsang kutlwisiso ya bona ya mantswe a matjha a dulang a hlaha phapusing ya mmetse. Sepheo sa bangodi le Projeke ya Thuto e Fapaneng Afrika Borwa (Project for Alternative Education in South Africa (PRAESA), e bile ho kenyeletsa mantswe ohle a mmetse a hlokehang diphapusing tsa Mephato e Bohareng le e Phahameng, mme ba entse jwalo ka tsela e kgahlang, e nang le boitlhahisetso mme e botswalle ho baithuti. Puo e ngotsweng e fihlelleha ha bonolo ho baithuti ba dilemo di 10 hofihla ho 15, bukantswe ena e tshwere ditlhaloso tse ka bang 1 000 tsa maano le mantswe a mmetse. Mantswe a hlalositswe ka ho sebedisa mehlala ya nnete ya Afrika Borwa le ditshwantsho tse matla ho fana ka tlhakisetso, ho hlalosa le ho tiisa maano.


Title: Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge

Series: THE CAMBRIDGE MATHEMATICS DICTIONARY FOR SCHOOLS


ISBN: 9781107610637

Author: Karen Press, PRAESA


Publisher: Cambridge University Press


Level: 4,5,6,7,8,9 Publication


Language: Sesotho


Format: Paperback Type: Dictionary: Mathematics


Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge (Sesotho) 9781107610637


R185.00


Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge e tla ba sesebediswa sa referense sa bohlokwa haholo deskeng ya moithuti e mong le e mong, se tshehetsang kutlwisiso ya bona ya mantswe a matjha a dulang a hlaha phapusing ya mmetse. Sepheo sa bangodi le Projeke ya Thuto e Fapaneng Afrika Borwa (Project for Alternative Education in South Africa (PRAESA), e bile ho kenyeletsa mantswe ohle a mmetse a hlokehang diphapusing tsa Mephato e Bohareng le e Phahameng, mme ba entse jwalo ka tsela e kgahlang, e nang le boitlhahisetso mme e botswalle ho baithuti. Puo e ngotsweng e fihlelleha ha bonolo ho baithuti ba dilemo di 10 hofihla ho 15, bukantswe ena e tshwere ditlhaloso tse ka bang 1 000 tsa maano le mantswe a mmetse. Mantswe a hlalositswe ka ho sebedisa mehlala ya nnete ya Afrika Borwa le ditshwantsho tse matla ho fana ka tlhakisetso, ho hlalosa le ho tiisa maano.


Title: Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge

Series: THE CAMBRIDGE MATHEMATICS DICTIONARY FOR SCHOOLS


ISBN: 9781107610637

Author: Karen Press, PRAESA


Publisher: Cambridge University Press


Level: 4,5,6,7,8,9 Publication


Language: Sesotho


Format: Paperback Type: Dictionary: Mathematics

Sample content