Die Cambridge Wiskundewoordeboek vir skole bevat ongeveer 1000 verklarings van wiskundige konsepte en woorde, gemik op die Intermediêre Fase en Senior Fase van Suid-Afrikaanse skole. PRAESA (Project for the Study of Alternative Education in South Africa) en Karen Press slaag daarin om op kreatiewe wyse deur middel van eg Suid-Afrikaanse voorbeelde al die terminologie wat in die Uitkomsgebaseerde kurrikulum benodig word, in hierdie teks te dek. Trefwoorde word verduidelik in ’n taal en styl wat by 10- tot 15-jariges aanklank sal vind, en word met behulp van sterk visuele beelde in konteks geplaas. Die ondersteuning wat dié woordeboek bied, maak dit ’n onontbeerlike hulpmiddel wat op elke leerder se lessenaar tuishoort.


Title: Die Cambridge Wiskundewoordeboek vir Skole
Series: THE CAMBRIDGE MATHEMATICS DICTIONARY FOR SCHOOLS


ISBN: 9780521708838
Author: Karen Press, PRAESA


Publisher: Cambridge University Press Applicable Grades/


Level: 4,5,6,7,8,9 Publication


Language: Afrikaans


Format: Paperback Type: Dictionary: Mathematics


Die Cambridge Wiskundewoordeboek vir Skole (Afrikaans) 9780521708838


R190.00


Die Cambridge Wiskundewoordeboek vir skole bevat ongeveer 1000 verklarings van wiskundige konsepte en woorde, gemik op die Intermediêre Fase en Senior Fase van Suid-Afrikaanse skole. PRAESA (Project for the Study of Alternative Education in South Africa) en Karen Press slaag daarin om op kreatiewe wyse deur middel van eg Suid-Afrikaanse voorbeelde al die terminologie wat in die Uitkomsgebaseerde kurrikulum benodig word, in hierdie teks te dek. Trefwoorde word verduidelik in ’n taal en styl wat by 10- tot 15-jariges aanklank sal vind, en word met behulp van sterk visuele beelde in konteks geplaas. Die ondersteuning wat dié woordeboek bied, maak dit ’n onontbeerlike hulpmiddel wat op elke leerder se lessenaar tuishoort.


Title: Die Cambridge Wiskundewoordeboek vir Skole
Series: THE CAMBRIDGE MATHEMATICS DICTIONARY FOR SCHOOLS


ISBN: 9780521708838
Author: Karen Press, PRAESA


Publisher: Cambridge University Press Applicable Grades/


Level: 4,5,6,7,8,9 Publication


Language: Afrikaans


Format: Paperback Type: Dictionary: Mathematics