FORMAT: PDF

LICENCE PERIOD (DAYS): Perpetual

DESCRIPTION: Ken & Verstaan Fisiese Wetenskappe Graad 11 is deur 'n ervare span onderwysers geskryf; ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks sal leerders help om die inhoud van en vaardighede vir Fisiese Wetenskappe baas te raak. Die omvattende Leerdersboek; verduidelik belangrike konsepte en terme in toeganklike taal en bevat 'n woordelys wat leerders help om wetenskaplike terminologie te verstaan - bied 'n summatiewe assesseringstaak aan die einde van elke module wat leerders help om hulle kennis te konsolideer - verbind wetenskap met die alledaagse lewe met die hulp van gevallestudies en slaag so daarin om sensitiewe kwessies op 'n gebalanseerde wyse aan te spreek - bevat Inligtingsflitse wat interessante feite onder leerders se aandag bring - lig voorbeelde; wette en formules in die kantlyn uit. Die Onderwysersgids bevat; leiding oor elke les wat in die loop van die jaar aangebied word - oplossings vir al die aktiwiteite in die Leerdersboek - riglyne vir assessering -  hulpmiddels vir die


Ken & Verstaan Fisiese Wetenskappe Graad 11 Onderwysersgids (e-Boek) 9781107381735


This book is available as an ebook.

R272.00

Note: You will need the correct ebook reader.
Learn more


FORMAT: PDF

LICENCE PERIOD (DAYS): Perpetual

DESCRIPTION: Ken & Verstaan Fisiese Wetenskappe Graad 11 is deur 'n ervare span onderwysers geskryf; ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks sal leerders help om die inhoud van en vaardighede vir Fisiese Wetenskappe baas te raak. Die omvattende Leerdersboek; verduidelik belangrike konsepte en terme in toeganklike taal en bevat 'n woordelys wat leerders help om wetenskaplike terminologie te verstaan - bied 'n summatiewe assesseringstaak aan die einde van elke module wat leerders help om hulle kennis te konsolideer - verbind wetenskap met die alledaagse lewe met die hulp van gevallestudies en slaag so daarin om sensitiewe kwessies op 'n gebalanseerde wyse aan te spreek - bevat Inligtingsflitse wat interessante feite onder leerders se aandag bring - lig voorbeelde; wette en formules in die kantlyn uit. Die Onderwysersgids bevat; leiding oor elke les wat in die loop van die jaar aangebied word - oplossings vir al die aktiwiteite in die Leerdersboek - riglyne vir assessering -  hulpmiddels vir die