FORMAT: PDF

LICENCE PERIOD (DAYS): Perpetual

DESCRIPTION: Ken & Verstaan Geografie Graad 12 is deur 'n ervare span onderwysers geskryf; ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks sal leerders help om die inhoud van en vaardighede vir Geografie maklik baas te raak. Die omvattende Leerdersboek; bevat hoëkwaliteit kaarte; fotos en diagramme ? in volkleur - bied aktuele en tersaaklike inhoud - verduidelik belangrike konsepte en terme in eenvoudige taal - bevat meer as 150 aktiwiteite wat leerders se vaardighede help ontwikkel en hulle insig verbreed bevat spesiale afdelings vir Hersiening en Eksamenvoorbereiding wat talle geleenthede vir die vaslegging van konsepte bied. Die innoverende Onderwysersgids bevat; leiding oor elke les wat in die jaar aangebied word; asook oor assessering - antwoorde op al die aktiwiteite in die Leerdersboek -  toets- en eksamenvraestelle - addisionele assesseringstake -  vasleggings-; uitbreidings- en hersieningsaktiwiteite.


Ken & Verstaan Geografie Graad 12 Onderwysersgids (e-Boek) 9781107381247


This book is available as an ebook.

R288.00

Note: You will need the correct ebook reader.
Learn more


FORMAT: PDF

LICENCE PERIOD (DAYS): Perpetual

DESCRIPTION: Ken & Verstaan Geografie Graad 12 is deur 'n ervare span onderwysers geskryf; ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks sal leerders help om die inhoud van en vaardighede vir Geografie maklik baas te raak. Die omvattende Leerdersboek; bevat hoëkwaliteit kaarte; fotos en diagramme ? in volkleur - bied aktuele en tersaaklike inhoud - verduidelik belangrike konsepte en terme in eenvoudige taal - bevat meer as 150 aktiwiteite wat leerders se vaardighede help ontwikkel en hulle insig verbreed bevat spesiale afdelings vir Hersiening en Eksamenvoorbereiding wat talle geleenthede vir die vaslegging van konsepte bied. Die innoverende Onderwysersgids bevat; leiding oor elke les wat in die jaar aangebied word; asook oor assessering - antwoorde op al die aktiwiteite in die Leerdersboek -  toets- en eksamenvraestelle - addisionele assesseringstake -  vasleggings-; uitbreidings- en hersieningsaktiwiteite.