Is jy in Graad 8 of 9 en wil jy jou behoorlik vir Fisiese Wetenskappe voorberei wanneer jy Graad 10 bereik? Of sukkel jy met
Fisiese Wetenskappe in Graad 10? Indien wel, dan is dit dié boek vir jou.


Ken & Verstaan Inleiding tot Fisiese Wetenskappe vir KABV behandel en bou voort op die Fisiese Wetenskappe-onderwerpe
wat in die leerplan vir Natuurwetenskappe in Graad 7, 8 en 9 bekendgestel is. Hierdie boek verduidelik die basiese beginsels
van Fisiese Wetenskappe om jou ’n goeie basis vir verdere studie in hierdie veld te gee.


Die boek verskaf ook:
• Grondlynassessering om vas te stel wat jou vlak van gereedheid in elk van die temas van die Graad 10-leerplan vir Fisiese Wetenskappe is
• Aktiwiteite om die vaardighede en kennis wat in die boek bespreek word, te oefen
• ’n Omvattende woordelys van wetenskapterme en vaardighede
• Antwoorde op grondlynassessering en aktiwiteite in die boek sodat jy jouself kan assesseer.


Deur hierdie boek te gebruik, word jy toegerus met die wetenskaplike en wiskundige vaardighede en die basiese kennis wat
vereis word om Fisiese Wetenskappe op VOO-vlak te bemeester.

ISBN: 9781107593305


Ken & Verstaan Inleiding tot Fisiese Wetenskappe 9781107593305


R150.00


Is jy in Graad 8 of 9 en wil jy jou behoorlik vir Fisiese Wetenskappe voorberei wanneer jy Graad 10 bereik? Of sukkel jy met
Fisiese Wetenskappe in Graad 10? Indien wel, dan is dit dié boek vir jou.


Ken & Verstaan Inleiding tot Fisiese Wetenskappe vir KABV behandel en bou voort op die Fisiese Wetenskappe-onderwerpe
wat in die leerplan vir Natuurwetenskappe in Graad 7, 8 en 9 bekendgestel is. Hierdie boek verduidelik die basiese beginsels
van Fisiese Wetenskappe om jou ’n goeie basis vir verdere studie in hierdie veld te gee.


Die boek verskaf ook:
• Grondlynassessering om vas te stel wat jou vlak van gereedheid in elk van die temas van die Graad 10-leerplan vir Fisiese Wetenskappe is
• Aktiwiteite om die vaardighede en kennis wat in die boek bespreek word, te oefen
• ’n Omvattende woordelys van wetenskapterme en vaardighede
• Antwoorde op grondlynassessering en aktiwiteite in die boek sodat jy jouself kan assesseer.


Deur hierdie boek te gebruik, word jy toegerus met die wetenskaplike en wiskundige vaardighede en die basiese kennis wat
vereis word om Fisiese Wetenskappe op VOO-vlak te bemeester.

ISBN: 9781107593305