This Keys to Learning Pack is comprised of the Afrikaans Alphabet
Game and Afrikaans Alphabet Wall Frieze.

Geskik vir die ouderdomsgroep 5–9 (Graad R–3).
Die Alfabetspeletjie: Help leerders om die letters van die alfabet te herken en onderskei (hoofl etters en kleinletters).
Leer die klank van elke letter van die alfabet aan deur assosiasie met die beginklank van ’n bekende voorwerp.

Bied geleentheid vir die inoefening van die noodsaaklike preleesvaardighede – visuele en ouditiewe onderskeiding.

Die Alfabetmuurfries: Bestaan uit 26 kleurvol geïllustreerde prentkaarte – een vir elke letter van die alfabet.
Op elke kaart is daar ’n alfabetletter (kleinletter en hoofl etter) en ’n prent van ’n woord wat met daardie letter se klank begin
(byvoorbeeld “aA” en ’n prent van ’n appel).
In alfabetiese volgorde teen ’n klaskamermuur kan die kaarte ’n kleurvolle fries vorm wat vir maklike verwysing gebruik kan word.

ISBN: 9780521154598


Keys to Learning Game and Alphabet Wall Frieze Afrikaans 9780521154598


R440.00


This Keys to Learning Pack is comprised of the Afrikaans Alphabet
Game and Afrikaans Alphabet Wall Frieze.

Geskik vir die ouderdomsgroep 5–9 (Graad R–3).
Die Alfabetspeletjie: Help leerders om die letters van die alfabet te herken en onderskei (hoofl etters en kleinletters).
Leer die klank van elke letter van die alfabet aan deur assosiasie met die beginklank van ’n bekende voorwerp.

Bied geleentheid vir die inoefening van die noodsaaklike preleesvaardighede – visuele en ouditiewe onderskeiding.

Die Alfabetmuurfries: Bestaan uit 26 kleurvol geïllustreerde prentkaarte – een vir elke letter van die alfabet.
Op elke kaart is daar ’n alfabetletter (kleinletter en hoofl etter) en ’n prent van ’n woord wat met daardie letter se klank begin
(byvoorbeeld “aA” en ’n prent van ’n appel).
In alfabetiese volgorde teen ’n klaskamermuur kan die kaarte ’n kleurvolle fries vorm wat vir maklike verwysing gebruik kan word.

ISBN: 9780521154598